Kostnad

Når det kommer til kostnad for grafiske tjenester er målet å gi et fornuftig prisoverslag som står i stil med tiden brukt og verdien på bruksområdet til det utførte grafiske produktet.


To pris former
Prisforslag på grafisk oppsett av individuelle trykksaker vil bli faktuert basert på timer. Før den grafiske jobben utføres vil du få et forventet overslag på hvor mange timer arbeidet vil ta.

Et mer omfattende prosjekt hvor fler grafiske tjenester ønskes, gis det en total pris.

Prisoverslag vil du få etter kundemøte og en full oversikt over de tjenester som etterspørs er lagt til grunn.
Du skal være trygg på at slutt prisen ikke viker fra avtalt pris så lenge det ikke pålegges ytterligere tjenester.